30 kwietnia - 3 maja Majówka Consciousness Embodiment
Michał Godlewski i Beniamin Citkowski

17 - 23 maja Dynamika Siły Życia – QIGONG
Simon Calder

30 maja - 6 czerwca Biodynamiczny Oddech i Uwalnianie Traumy
Giten Tonkov i Nisarga Dobosz

17 - 20 czerwca Warsztaty Oddychania Integratywnego
Katarzyna Kordylweska, Aneta Mistelska i Kris Cymerman