24-30 marca

Alexander Giten Tonkov i Nisarga Eryk Dobosz

MIĘŚNIOWO POWIĘZIOWE ROZLUŹNIANIE ENERGETYCZNE „SCENTROWANIE” UWALNIANIE NAPIĘĆ I BALANSOWANIE MIEDNICY, INTEGRACJA CENTRUM CIAŁA

MODUŁ „Centrum”
Uwalnianie napięć i balansowanie miednicy, integracja centrum ciała

Wykorzenienie przewlekłego bólu,
Wielopłaszczyznowa technika uzdrawiania
„Żyj Wolny Od Bólu”

 

 

Miednica to główny fundament Twojej równowagi strukturalnej. Twoja dźwignia. Twój ośrodek równowagi. Nauczysz się oceny i diagnozowania skrzywienia miednicy oraz stosowania odpowiedniego nacisku, aby wywołać rozluźnienie tkanki i właściwe ustawienie miednicy. Dialog mięśniowo-powięziowy pomoże odkryć i rozpuścić nieuświadamiane ograniczenia i blokady mentalne. Prezentowane będą również zaawansowane formy leczenia oraz techniki ruchu wspierające proces.

 

Miednica łączy nogi i kręgosłup, tworzy „fundament” architektoniczny ciała człowieka oraz gromadzi emocje. Jest to też miejsce zatrzymanej traumy zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Ponad 20 mięśni głębokich, które otaczają miednicę, tworzą rodzaj płaszcza, który odpowiada za kształt naszej postawy i za nasze uczucia. Będziemy z wrażliwością i wyczuciem pracować z tym delikatnym obszarem. Szkolenie ma służyć eksploracji oddechu w miednicy, pogłębić nasze zdolności do odczuwania własnego ciała oraz ciała klienta i pracy z nim.

Na szkoleniu nauczysz się:

 • oceniać i diagnozować zaburzenia równowagi miednicy, rozluźniać tkanki i przywracać poprawne ustawianie miednicy.
 • zaawansowanych ruchów i technik osiągania głębokiej integracji.
 • rozpoznawania, badania palpacyjnego i leczenia głębokich struktur mięśniowo-powięziowych i szkieletowych, m.in.: mięśni pośladkowego wielkiego, średniego i małego, sześciu głębokich mięśni skrętnych bocznych, grup odwodzicieli i przywodzicieli oraz mięśni biodrowo-lędźwiowych.
 • wpływu problemów emocjonalnych i konceptów mentalnych zaburzenia równowagi między miednicą i sercem.
 • tworzenia planu leczenia w celu uwolnienia blokad somatyczno-emocjonalnych i przywrócenia równowagi w połączeniu między miednicą i sercem.
 • uwalniania mięśni dna miednicy i ich integracji. Diagnozowania i leczenia bólu kości krzyżowej, miednicy i lędźwi.
 • zrozumienia relacji pomiędzy miednicą a górną częścią ciała i technik równoważenia jej

Skupimy się także na:

 • „naturalnej” pozycji miednicy i wsparcia dla miednicy
 • przegubach miednicy i ich wpływie na postawę, oddychanie i rodzenie
 • roli mięśni dna miednicy i mięśni brzusznych w oddychaniu
 • systemie ucisków i zrostów miednicznych w trzewiach
 • roli „kompleksu lędźwiowo-biodrowego” w oddychaniu całym ciałem
 • oddychaniu, które jest ruchem całego ciała i może integrować reakcje strukturalne i fizjologiczne w całym naszym organizmie.

Plan Szkolenia MER

 • MODUŁ „POWRÓT DO ŹRÓDŁA”: Plecy, Szyja, Miednica i Oddech- 6 dni.
 • MODUŁ „UZIEMIENIE”: Stopy, Nogi i Biodra- 6 dni.
 • MODUŁ „CENTRUM”: Uwalnianie Napięć i Balansowanie Miednicy, Integracja Centrum Ciała – 6 dni.
 • MODUŁ „PORZUCENIE KONTROLI”: Uwalnianie Napięć i Balansowanie Twarzy, Czaszki, Szyi i Ramion – 6 dni.
 • MODUŁ „PASJA ODDECHU”: Klatka Piersiowa i Oddech- 6 dni.

* Trening można rozpocząć dowolnym modułem

Mięśniowo Powięziowe Rozluźnianie Energetyczne MER 

5 modułów szkolenia tworzy przestrzeń sprzyjającą uczeniu się empatii, obecności i akceptacji. W takim otoczeniu uczestnicy mogą bezpiecznie poznawać nowe obszary, doświadczać uzdrawiającej siły masaży, zdobywać wiedzę i uczyć się sztuki holistycznego rozluźniania powięzi. Szkolenie jest zaproszeniem do głębokiej podróży, opartej na nauce efektywnej pracy z powięzią oraz na rozumieniu i praktykowaniu holistycznej pracy z ciałem, umysłem i uczuciami jako organiczną całością. Może to być doświadczenie wyzwolenia od bólu, świadomości emocjonalnej i głębokiego spełnienia. Duży nacisk będzie położony na medytację, uczącą uważności i obecności podczas pracy z ludźmi.

Udział w treningu MER to głębokie, często odmieniające życie doświadczenie. Nauczysz się tu sztuki i techniki głębokiej pracy z tkankami, wspomaganego rozciągania, mięśniowo-powięziowego “odwijania”, mobilizacji stawów, uwalniania emocji, świadomej obecności i nie tylko, pod okiem i przewodnictwem Satyarthiego Peloquina, nauczyciela z 40-letnim stażem. Podczas szkolenia pogłębisz swoją wiedzę, rozwiniesz umiejętności oraz nabędziesz pewności i wprawy, aby móc efektywnie pracować ze swoimi klientami i osiągać wspaniałe rezultaty. Zapotrzebowanie na specjalistów umiejących głęboko, precyzyjnie i z wyczuciem pracować z ciałem, jest bardzo duże. Metoda MER to wspaniałe narzędzie, które przynosi ulgę w przypadku tak ostrego, jak i przewlekłego bólu różnego rodzaju, również w przypadku bólu głowy.

Główną przyczyną bólu i napięcia w ciele jest nadmierny skurcz pięciu typów tkanki miękkiej: mięśni, powięzi, skóry, więzadeł i nerwów. Takie chroniczne napięcie blokuje dopływ krwi, tlenu i energii do tych wrażliwych miękkich tkanek. Skurczona tkanka uciska receptory bólowe (nocyreceptory) i powoduje 90% dolegliwości bólowych, które są plagą naszej cywilizacji. Na szkoleniu MER nauczysz się, jak usuwać przyczynę bólu – skutecznie rozluźniając skurczoną tkankę z pomocą głębokiego masażu oraz tłumacząc klientowi, z czego wynika jego cierpienie.

 

 

W miarę jak docieramy do kolejnych warstw ciała, napotykamy zablokowaną energię w formie stwardniałej, obkurczonej tkanki. Nauczysz się, jak za pomocą umiejętnego, wrażliwego dotyku uwalniać te blokady.

Nauczysz się również, jak aktywować naturalne mechanizmy autoregulacji i samouzdrawiania w ciele poprzez “odwijanie” oraz uwalnianie traumy. W trakcie tej pracy klient uświadamia sobie dysfunkcyjne wzorce i przekonania, które przyczyniły się do jego aktualnej kondycji.

Mer musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb, do konkretnej dolegliwości, do ogólnego stanu fizycznego, mentalnego i emocjonalnego danej osoby. Musimy zająć się człowiekiem w całości. Wiele czynników musi zostać wziętych pod uwagę. To klient prowadzi cały proces od początku do końca, terapeuta tylko mu towarzyszy.

Celem metody jest przyniesienie ulgi w bólu i przywrócenie ciału pełnej funkcjonalności, tak aby dana osoba mogła prowadzić w pełni aktywne życie.

Na szkoleniu nauczysz się, jak pomagać ludziom z  wszelkimi rodzajami przewlekłego bólu i innymi dolegliwościami,  m.in. z bólem pleców, ostrogą piętową (zapaleniem rozcięgna podeszwowego), zespołem Costena, migrenami, bólem szyi, ramion, bioder i miednicy, bólami głowy (w tymi migrenami), fibromalgią, depresją itp.

Podczas Treningu Mięśniowo Powięziowego Rozluźniania nauczysz się między innymi:

 • Sztuki i teorii głębokiej pracy z ciałem.
 • Wspomaganego rozciągania (techniki pochodzącej z Ajurwedyjskiego Masażu Jogicznego, zwiększającej elastyczność i zakres ruchu).
 • Trafnego diagnozowania skurczu tkanki w obrębie ciała i głowy
 • Uwalniania przewlekłego skurczu mięśni poprzez głęboki, precyzyjny i współczujący dotyk.
 • Pracy przez ok. 5 min. na bolesnym obszarze, tak aby dać dać powięzi czas na rozluźnienie i nawodnienie.
 • Uświadamiania klientowi, jak stłumione emocje, psychologiczne lęki oraz dysfunkcyjne nawyki mogą przyczyniać się do jego objawów. Edukacja jest wspaniałym sprzymierzeńcem w leczeniu bólu.
 • Tworzenia programu  ćwiczeń i praktyk domowych, dostosowanych do potrzeb klienta, które całkowicie wyeliminują przyczyny bólu.
 • Strukturalnego, funkcjonalnego i emocjonalnego odczytywania ciała, dzięki któremu możemy ocenić stan psychofizyczny danej osoby
 • Uzdrawiania traumy poprzez pracę z tzw. “felt sense” – świadomością wewnętrznych odczuć w ciele (felt sense) i aktywowanie naturalnej zdolności organizmu do samoregulacji i uwalniania traumy.
 • Uwalniania stawów.
 • Pracy z oddechem.
 • Anatomii mięśni, kości i powięzi.
 • Strukturalnej interwencji w celu zharmonizowania struktury ciała.
 • Umiejętnego reagowania na emocje, które pojawiają się podczas sesji. Pięciu podstawowych zasad integracji emocjonalnej
 • Ruchu odprężająco – rozciągającego (ang. „unwinding”), inaczej „odwijania”. Jest to specyficzna forma aktywnego spontanicznego ruchu klienta w sesji, w której wykorzystuje on naturalną inteligencję ciała do uwalniania i integrowania.
 • Badania palpacyjnego – sztuki diagnozowania tkanek ciała poprzez “słuchające” dłonie
 • Codziennych aktywnych medytacji.
 • Medytacji przy dotykaniu i byciu dotykanym

Satyarthi Dylan Peloquin zajmuje się profesjonalnie pracą z ciałem od 42 lat. W ciągu ostatnich 33 lat w jego szkoleniach wzięło udział ok. 3000 osób z całego świata. Wiele z nich pracuje teraz na pełen etat w zawodzie bodyworkera, wiele z nich stało się nauczycielami różnych form i metod pracy z ciałem.

Satyarthi zaczynał jako profesjonalny tancerz w San Francisco. W tym okresie poddawał swoje ciało rygorystycznym treningom i intensywnym ćwiczeniom fizycznym. W pewnym momencie zauważył, że tylko masaż przynosi ulgę jego napiętym i obolałym mięśniom i to odkrycie tak go poruszyło, że w 1970 zaczął uczyć się masażu i dawać sesje. W 1971, będąc już po kursie Integracji Strukturalnej i pracując tą metodą, zdał sobie sprawę, że to praca z ciałem jest jego prawdziwą pasją i powołaniem. Przez następnych kilka lat uczył się akupunktury, shiatsu, anatomii i różnych metod uzdrawiania. W 1976 roku odwiedził Międzynarodową Komunę Osho w Punie, w Indiach, gdzie pracował i jednocześnie uczył się od przebywających tam specjalistów nowych form pracy z ciałem, m.in. metody Alexandra, rolfingu, terapii neoreichiańskiej i wielu innych interdyscyplinarnych metod.

Podczas pobytu w komunie Satyarthi był osobistym masażystą Osho – oświeconego indyjskiego mistyka, który nauczał, że ciało, umysł i duch stanowią organiczną, nierozłączną całość. Ta relacja wzbogaciła jego metody pracy i nauczania o nowe wymiary. Satyarthi zintegrował całą ogromną wiedzę o anatomii oraz różne metody i techniki uzdrawiania i pracy z ciałem, których się uczył, i we współpracy z innymi stworzył nowatorski system pracy z ciałem, zwany Rebalancingiem, cieszący się międzynarodową sławą.

Jest specjalistą w leczeniu tak przewlekłego, jak i ostrego bólu – pracował w wielu szpitalach, pomagając pacjentom cierpiącym z tego powodu. Uczy fizjoterapeutów oraz personel medyczny swoich autorskich metod przynoszenia ulgi w bólu.

Jego autorski system pracy ewoluował i dziś nosi nazwę Mięśniowo-Powięziowego Rozluźniania Energetycznego. Jest to metoda mająca na celu przede wszystkim rozluźnienie skurczonej i napiętej, będącej głównym powodem bólu. Holistyczne podejście Satyarthiego uwzględnia również wiele psychofizycznych czynników, które przyczyniają się do powstawania dolegliwości lub je potęgują, takich jak zła postawa ciała, negatywne przekonania oraz nieuświadomione emocje.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Satyarthiego:  http://myofascialtrainings.com

PROGRAM DNIA

 • Pierwszy dzień: ceremonia otwarcia, oraz kolacja 19:00-22:00
 • Poranna medytacja: 8:00-9.00
 • Śniadanie: 9:00-10:00
 • Sesja poranna: 10:00-13:00
 • Obiad: 13:00-14:30
 • Sesja popołudniowa: 14:30-18:00
 • Kolacja: 18:00-19:30
 • Sesja wieczorna: 19:30-21:30  odbędą się 3 nocne sesje podczas każdego modułu).

INFORMACJE DODATKOWE

 • Rozpoczęcie Kursu: 24 marca 2019, godzina 19:00
 • Zakończenie Kursu: 30 marca 2019 , godzina 13:00
 • Miejsce Warsztatu: „Ośrodek Warsztatowy Kików”, Kików 91a, Solec Zdrój, 28-131. www.kikow.pl
 • Miejsce warsztatu: „Ośrodek Warsztatowy Kików”, Kików 91a, Solec Zdrój, 28-131. www.kikow.pl
 • Cena kursu: 2.450 PLN plus koszt zakwaterowania z wyżywieniem

Koszt zakwaterowania i wyżywienia (3 posiłki wegetariańskie) za 6 dni od osoby: 

 • 840 PLN – pokój 2-osobowy z łazienką,
 • 780 PLN  – pokój 3-5 osobowy z łazienką lub
 • 720 PLN – nocleg na poddaszu na materacu z własnym śpiworem, pościel dodatkowo płatna 20zł, łazienka w korytarzu

Zgłoszenia na kurs: info@healing-institute.com

Warunkiem uczestnictwa jest wpłata BEZZWROTNEJ zaliczki 500 PLN na konto bankowe Citibank Handlowy, Integral Body Institute Sp. z o. o. 7810 3000 1901 0985 0300 1498 01

* Trening można rozpocząć dowolnym modułem.
* Terminy i dodatkowe informacje są dostępne w kalendarzu.
* Więcej informacji można uzyskać pisząc na: info@healing-institute.com lub dzwoniąc pod nr tel: +48 662 382 453
* Po każdym module uczestnicy otrzymają certyfikat Integral Body Institute.Powrót do terminów warsztatów ->

Możliwość komentowania jest wyłączona.