23-29 listopada

Satyarthi Peloquin

MODUŁ „POWRÓT DO CENTRUM”
Uwalnianie napięć i balansowanie miednicy, integracja centrum ciała

Wykorzenienie przewlekłego bólu,
Wielopłaszczyznowa technika uzdrawiania
„Żyj Wolny Od Bólu”

Miednica to główny fundament Twojej równowagi strukturalnej. Twoja dźwignia. Twój ośrodek równowagi. Nauczysz się oceny i diagnozowania skrzywienia miednicy oraz stosowania odpowiedniego nacisku, aby wywołać rozluźnienie tkanki i właściwe ustawienie miednicy. Dialog mięśniowo-powięziowy pomoże odkryć i rozpuścić nieuświadamiane ograniczenia i blokady mentalne. Prezentowane będą również zaawansowane formy leczenia oraz techniki ruchu wspierające proces.

Miednica łączy nogi i kręgosłup, tworzy „fundament” architektoniczny ciała człowieka oraz gromadzi emocje. Jest to też miejsce zatrzymanej traumy zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Ponad 20 mięśni głębokich, które otaczają miednicę, tworzą rodzaj płaszcza, który odpowiada za kształt naszej postawy i za nasze uczucia. Będziemy z wrażliwością i wyczuciem pracować z tym delikatnym obszarem. Szkolenie ma służyć eksploracji oddechu w miednicy, pogłębić nasze zdolności do odczuwania własnego ciała oraz ciała klienta i pracy z nim.

Na szkoleniu nauczysz się:

 • oceniać i diagnozować zaburzenia równowagi miednicy, -rozluźniać tkanki i przywracać poprawne ustawianie miednicy.
 • zaawansowanych ruchów i technik osiągania głębokiej integracji.
 • rozpoznawania, badania palpacyjnego i leczenia głębokich struktur mięśniowo-powięziowych i szkieletowych, m.in.: mięśni pośladkowego wielkiego, średniego i małego, sześciu głębokich mięśni skrętnych bocznych, grup odwodzicieli i przywodzicieli oraz mięśni biodrowo-lędźwiowych.
 • wpływu problemów emocjonalnych i konceptów mentalnych zaburzenia równowagi między miednicą i sercem.
 • tworzenia planu leczenia w celu uwolnienia blokad somatyczno-emocjonalnych i przywrócenia równowagi w połączeniu między miednicą i sercem.
 • uwalniania mięśni dna miednicy i ich integracji. Diagnozowania i leczenia bólu kości krzyżowej, miednicy i lędźwi.
 • zrozumienia relacji pomiędzy miednicą a górną częścią ciała i technik równoważenia jej

Skupimy się także na:

 • „naturalnej” pozycji miednicy i wsparcia dla miednicy
 • przegubach miednicy i ich wpływie na postawę, oddychanie i rodzenie
 • roli mięśni dna miednicy i mięśni brzusznych w oddychaniu
 • systemie ucisków i zrostów miednicznych w trzewiach
 • roli „kompleksu lędźwiowo-biodrowego” w oddychaniu całym ciałem
 • oddychaniu, które jest ruchem całego ciała i może integrować reakcje strukturalne i fizjologiczne w całym naszym organizmie.

Plan Szkolenia MER

 • „POWRÓT DO ŹRÓDŁA”: Plecy, Szyja, Miednica i Oddech- 6 dni.
 • „UZIEMIENIE”: Stopy, Nogi i Biodra- 6 dni.
 • „POWRÓT DO CENTRUM”: Uwalnianie Napięć i Balansowanie Miednicy, Integracja Centrum Ciała – 6 dni.
 • „PORZUCENIE KONTROLI”: Uwalnianie Napięć i Balansowanie Twarzy, Czaszki, Szyi i Ramion – 6 dni.
 • „PASJA ODDECHU”: Klatka Piersiowa i Oddech- 6 dni.
 • „PŁYNNE CIAŁO”

* Trening można rozpocząć dowolnym modułem

Mięśniowo Powięziowe Rozluźnianie Energetyczne MER.

6 modułów szkolenia tworzy przestrzeń sprzyjającą uczeniu się empatii, obecności i akceptacji. W takim otoczeniu uczestnicy mogą bezpiecznie poznawać nowe obszary, doświadczać uzdrawiającej siły masaży, zdobywać wiedzę i uczyć się sztuki holistycznego rozluźniania powięzi. Szkolenie jest zaproszeniem do głębokiej podróży, opartej na nauce efektywnej pracy z powięzią oraz na rozumieniu i praktykowaniu holistycznej pracy z ciałem, umysłem i uczuciami jako organiczną całością. Może to być doświadczenie wyzwolenia od bólu, świadomości emocjonalnej i głębokiego spełnienia. Duży nacisk będzie położony na medytację, uczącą uważności i obecności podczas pracy z ludźmi.

Udział w treningu MER to głębokie, często odmieniające życie doświadczenie. Nauczysz się tu sztuki i techniki głębokiej pracy z tkankami, wspomaganego rozciągania, mięśniowo-powięziowego “odwijania”, mobilizacji stawów, uwalniania emocji, świadomej obecności i nie tylko, pod okiem i przewodnictwem Satyarthiego Peloquina, nauczyciela z 40-letnim stażem. Podczas szkolenia pogłębisz swoją wiedzę, rozwiniesz umiejętności oraz nabędziesz pewności i wprawy, aby móc efektywnie pracować ze swoimi klientami i osiągać wspaniałe rezultaty. Zapotrzebowanie na specjalistów umiejących głęboko, precyzyjnie i z wyczuciem pracować z ciałem, jest bardzo duże. Metoda MER to wspaniałe narzędzie, które przynosi ulgę w przypadku tak ostrego, jak i przewlekłego bólu różnego rodzaju, również w przypadku bólu głowy.

Główną przyczyną bólu i napięcia w ciele jest nadmierny skurcz pięciu typów tkanki miękkiej: mięśni, powięzi, skóry, więzadeł i nerwów. Takie chroniczne napięcie blokuje dopływ krwi, tlenu i energii do tych wrażliwych miękkich tkanek. Skurczona tkanka uciska receptory bólowe (nocyreceptory) i powoduje 90% dolegliwości bólowych, które są plagą naszej cywilizacji. Na szkoleniu MER nauczysz się, jak usuwać przyczynę bólu – skutecznie rozluźniając skurczoną tkankę z pomocą głębokiego masażu oraz tłumacząc klientowi, z czego wynika jego cierpienie.

W miarę jak docieramy do kolejnych warstw ciała, napotykamy zablokowaną energię w formie stwardniałej, obkurczonej tkanki. Nauczysz się, jak za pomocą umiejętnego, wrażliwego dotyku uwalniać te blokady.

Nauczysz się również, jak aktywować naturalne mechanizmy autoregulacji i samouzdrawiania w ciele poprzez “odwijanie” oraz uwalnianie traumy. W trakcie tej pracy klient uświadamia sobie dysfunkcyjne wzorce i przekonania, które przyczyniły się do jego aktualnej kondycji.

Mer musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb, do konkretnej dolegliwości, do ogólnego stanu fizycznego, mentalnego i emocjonalnego danej osoby. Musimy zająć się człowiekiem w całości. Wiele czynników musi zostać wziętych pod uwagę. To klient prowadzi cały proces od początku do końca, terapeuta tylko mu towarzyszy.

Celem metody jest przyniesienie ulgi w bólu i przywrócenie ciału pełnej funkcjonalności, tak aby dana osoba mogła prowadzić w pełni aktywne życie.

Na szkoleniu nauczysz się, jak pomagać ludziom z  wszelkimi rodzajami przewlekłego bólu i innymi dolegliwościami,  m.in. z bólem pleców, ostrogą piętową (zapaleniem rozcięgna podeszwowego), zespołem Costena, migrenami, bólem szyi, ramion, bioder i miednicy, bólami głowy (w tymi migrenami), fibromalgią, depresją itp.

Podczas Treningu Mięśniowo Powięziowego Rozluźniania nauczysz się między innymi:

 • Sztuki i teorii głębokiej pracy z ciałem.
 • Wspomaganego rozciągania (technika pochodząca z Ajurwedyjskiego Jogicznego Masażu, zwiększającego elastyczność i zakres ruchu).
 • Jak uwolnić przewlekły skurcz mięśni poprzez głęboki i wyczulony oraz delikatny i współczujący dotyk.
 • Dzięki zrozumieniu przyczyn bolesnego skurczu mięśni klient uświadomi sobie, jak stłumione emocje, psychologiczne lęki oraz dysfunkcyjne nawyki mogą prowadzić do tych objawów.
 • Dowiesz się, jak zapewnić klientowi pełny program indywidualnych ćwiczeń i praktyk, które całkowicie wyeliminują ból .
 • Strukturalnego, funkcjonalnego i emocjonalnego odczytywania ciała.
 • Pracy z pięcioma rodzajami osobowości, według Wilhelma Reicha.
 • Uwalniania traumy, poprzez świadomość wewnętrznych wrażeń w ciele (felt sense) i aktywowania naturalnej zdolności organizmu do samoregulacji i uwalniania traumy.
 • Terapii Trigger Point, uciskanie poszczególnych punktów na ciele, uwalniając je od bólu. Oraz tego, jak pracować z bolesnymi miejscami tak długo, aby dać tkance czas na odprężenie i nawodnienie.
 • Uwalniania stawów.
 • Pracy z oddechem.
 • Anatomii mięśni i kości.
 • Strukturalnej interwencji w celu zharmonizowania struktury ciała.
 • Ruchu odprężającego. Przedstawienia nowego ruchu, który jest bardziej zharmonizowany, skoordynowany i pełen wdzięku.
 • Użycia badań dotykowych jako ważnego narzędzia do diagnozowania i oceny.
 • Codziennych medytacji. Medytacji poprzez dotyk i dotyku jako medytacji.

SATYARTHI PELOQUIN

Jest Trenerem Pracy z Ciałem (Bodywork Trainer), prowadzi szkolenia, których tematem jest Współuzależnienie (Co-Dependency) oraz jest Liderem Seminariów – Ścieżka Miłości (the Path of Love). Urodził się w San Francisco w 1952 roku (w latach sześćdziesiątych XX wieku był nastolatkiem), wyszkolił się na profesjonalnego tancerza. W 1973 roku studiował Integrację Ortostatyczną (Postural Integration) i Medycynę Orientalną w Kalifornii, gdzie prowadził seminaria i oferował indywidualne sesje. W 1976 roku udał się do Osho Commune International  (Międzynarodowej Komuny Osho) znajdującej się w miejscowości Pune w Indiach, gdzie nauczył się medytacji. Tam dołączył do zespołu. To miejsce w szybkim tempie stało się jednym z największych na świecie ośrodków terapii, pracy z ciałem i medytacji. Został uczniem Osho, który był oświeconym indyjskim mistykiem. Przez te wiele lat życia w Komunie Osho otrzymał bezpośrednie wskazówki od Mistrza odnośnie do pracy z ludźmi. Był on również jednym z osobistych masażystów Osho. W tym czasie oferował indywidualne sesje, prowadził szkolenia i grupy, ucząc różnych metod terapii i pracy z ciałem. Wspólnie z innymi stworzył Rebalancing (Zharmonizowanie), metodę głębokiego masażu cieszącą się międzynarodowym uznaniem.

Od 1971 Satyarthi zdobył szeroki zakres umiejętności. Posiada on bogate doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu szkoleń pracy z ciałem oraz grup osobistego rozwoju. Prowadzi seminaria na całym świecie o Współzależności – Uczenie się Miłości (Learning Love) i inny o nazwie Ścieżka Miłości (Path of Love). Lubi pogłębiać swoją wiedzę, więc stale się dokształca. Satyarthi uzyskał szkolenie w Integracji Ortostatycznej (Postural Integration), Integracji Strukturalnej (Structural Integration), Terapii Czaszkowo-Krzyżowej (Craniosacral Therapy), Masażu organów wewnętrznych (Visceral Manipulation), Masażu Ajurwedyjskim, Nastawianiu Kręgosłupa (Spinal Manipulation), Uwalnianiu Stawów (Joint Release), metodach terapeutycznych opracowanych na podstawie badań Wilhelma Reicha (Neo Reichian Metods), Terapii Współzależności – Uczenie się Miłości (Learning Love), Ścieżce Miłości (Path of Love), Ustawieniach Hellingerowskich (Family-Constellations), Doświadczaniu Somatycznym (Somatic Experiencing – Uzdrawianie Traum). Satyarthi jest znany ze swojego poczucia humoru i wrażliwości podczas szkoleń i prowadzenia grup. Jest autorem dwóch książek: Living in Balance („Życie w Harmonii”) i Stretches for Rebalancers  („Rozciąganie dla Terapeutów”). Obecnie pisze książkę na temat Przywrócenia Harmonii (Rebalancing).

więcej informacji: http://myofascialtrainings.com

PROGRAM DNIA

 • Pierwszy dzień: ceremonia otwarcia, oraz kolacja 19:00-22:00
 • Poranna medytacja: 8:00-9.00
 • Śniadanie: 9:00-10:00
 • Sesja poranna: 10:00-13:00
 • Obiad: 13:00-14:30
 • Sesja popołudniowa: 14:30-18:00
 • Kolacja: 18:00-19:30
 • Sesja wieczorna: 19:30-21:30  odbędą się 3 nocne sesje podczas każdego modułu).
 • Ostatni dzień: ceremonia zamknięcia oraz certyfikaty: 13:00-14:30

INFORMACJE DODATKOWE

 • Rozpoczęcie kursu : 23 Listopada 2020 , godzina 19:00
 • Zakończenie kursu: 29 Listopada 2020 , godzina 15:00
 • Miejsce warsztatu: „Ośrodek Warsztatowy Kików” , Kików 91, Solec Zdrój, 28-131. www.kikow.pl
 • Cena Kursu 2.750 PLN plus koszt wyżywienia i zakwaterowanie

Zakwaterowanie:

 • 900zł / 215 eur pokój 2-osobowy z łazienką,
 • 840zł / 205 eur pokój 3-5 osobowy z łazienką lub
 • 780zł / 195 eur – nocleg na poddaszu na materacu z własnym śpiworem, pościel dodatkowo płatna 20zł, łazienka w korytarzu
 • Kontakt: info@healing-institute.com, tel: +48 662 382 453
 • Warunkiem uczestnictwa jest wpłata zaliczki 500 PLN na konto bankowe Citibank Handlowy , Integral Body Institute Sp. z o. o. 7810 3000 1901 0985 0300 1498 01

* Trening można rozpocząć dowolnym modułem.
* Więcej informacji można uzyskać pisząc na: info@healing-institute.com.
* Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
* Po każdym module uczestnicy otrzymają certyfikat Integral Body Institute
* Po ukończeniu całości szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat Terapeuty Masażu Mięśniowo Powięziowego Rozluźniania Energetycznego.

www.healing-institute.com/Powrót do terminów warsztatów ->

Możliwość komentowania jest wyłączona.