5-11 lipca

Satyarthi Peloquin

MIĘŚNIOWO POWIĘZIOWE ROZLUŹNIANIE ENERGETYCZNE
„UZIEMIENIE” – STOPY, NOGI I BIODRA

Wykorzenienie przewlekłego bólu,
Wielopłaszczyznowa technika uzdrawiania
„Żyj Wolny Od Bólu”

Chociaż jedna na dziesięć osób w jakimś momencie życia będzie cierpieć na zapalenie rozcięgna podeszwowego, kompetentny masaż stóp i tyłów nóg może dać niebywałe rezultaty, przynosząc ulgę cierpiącym klientom. Ten moduł uczy technik leczenia niższych partii ciała poprzez głęboką pracę z ciałem, mobilizację stawów, stosowanie wspomaganych rozciągnięć i rozluźnianie. Zaczniemy od podstawowej pracy na tylnej części nogi, po czym przejdziemy do bardziej zaawansowanych technik na biodrach, kolanach, stopach i całych nogach. W tym module skupimy się również na  rozluźnianiu mięśnia pośladkowego średniego i małego, mięśnia-napinacza powięzi szerokiej i głębokich mięśni skrętnych bioder. Dowiemy się, jaką rolę pełni mięsień piszczelowy przedni w zginaniu stopy na wysokości kostki. Nauczymy się pracować ze wszystkimi segmentami górnej części nóg, poczynając od ścięgien podkolanowych, przywodzicieli, odwodzicieli i kończąc na mięśniach czworogłowych.

Ten moduł poświęcony stopom, nogom i biodrom, składający się z codziennych medytacji, wprowadzenia teoretycznego, pokazów i aktywnej wymiany pracy z ciałem z partnerem/-ką, oparty jest na doświadczaniu mechaniki ciała i poprawnych metod pracy z powięzią i stawami. Uczestnicy poznają również techniki diagnozowania sylwetki ciała, w tym „śledzenie” – metodę autokorekty polegającą na właściwym ustawieniu stóp i nóg. Podczas szkolenia będzie czas na pytania i odpowiedzi oraz na przedyskutowanie przypadków, z którymi uczestnicy spotkali się w swojej praktyce.

Na szkoleniu nauczysz się:

 • Uwalniania bólu i przywracania naturalnego ruchu stóp, nóg i bioder.
 • Oceny i leczenia dolegliwości stóp, kolan i bioder, w tym diagnozy sylwetki ciała, umiejętności palpacyjnych i testu ruchowego.
 • Narzędzi do pracy z zapaleniem rozcięgna podeszwowego.
 • Uruchamiania stawów w stopie, kostce, kolanie i biodrze. Wspieranego rozciągania stóp, nóg i bioder.
 • Głębokiej pracy z ciałem oraz wrażliwego „słuchania” rękoma, szukając rozluźnienia w ciele.
 • Strukturalnego równoważenia nóg i stóp.
 • Psychologii bólu w kolanach, biodrach i stopach
 • Metod dialogu somatycznego.
 • Rozciągania powięziowego nóg i bioder.
 • Anatomii mięśniowo-powięziowej niższych partii ciała, anatomii całej powięzi oraz jej fizjologii.

Ten moduł obejmuje również szczegółową pracę ze stawami kolanowym i biodrowym, rozprawiając się z mitem o artretycznym kolanie czy biodrze. Uczestnicy, którzy z powodzeniem ukończą moduł poświęcony dolnym partiom ciała, wejdą na wyższy poziom umiejętności i wrażliwości w usuwaniu dokuczliwego i uporczywego bólu oraz dysfunkcji strukturalnej w stopach, kolanach i biodrach. Poprzez diagnozę sylwetki ciała uczestnicy nauczą się interpretować zaburzenia równowagi strukturalnej i stosować odpowiednie techniki do zbudowania sesji integrującej niższe partie ciała z miednicą i kręgosłupem. Dzięki takiemu procesowi nauczania, uczestnicy szkolenia będą w stanie wspierać “felt sense”  klienta i jego energetyczny kontakt z ziemią poprzez stopy i nogi.

Mięśniowo Powięziowe Rozluźnianie Energetyczne MER

6 modułów szkolenia tworzy przestrzeń sprzyjającą uczeniu się empatii, obecności i akceptacji. W takim otoczeniu uczestnicy mogą bezpiecznie poznawać nowe obszary, doświadczać uzdrawiającej siły masaży, zdobywać wiedzę i uczyć się sztuki holistycznego rozluźniania powięzi. Szkolenie jest zaproszeniem do głębokiej podróży, opartej na nauce efektywnej pracy z powięzią oraz na rozumieniu i praktykowaniu holistycznej pracy z ciałem, umysłem i uczuciami jako organiczną całością. Może to być doświadczenie wyzwolenia od bólu, świadomości emocjonalnej i głębokiego spełnienia. Duży nacisk będzie położony na medytację, uczącą uważności i obecności podczas pracy z ludźmi.

Udział w treningu MER to głębokie, często odmieniające życie doświadczenie. Nauczysz się tu sztuki i techniki głębokiej pracy z tkankami, wspomaganego rozciągania, mięśniowo-powięziowego “odwijania”, mobilizacji stawów, uwalniania emocji, świadomej obecności i nie tylko, pod okiem i przewodnictwem Satyarthiego Peloquina, nauczyciela z 40-letnim stażem. Podczas szkolenia pogłębisz swoją wiedzę, rozwiniesz umiejętności oraz nabędziesz pewności i wprawy, aby móc efektywnie pracować ze swoimi klientami i osiągać wspaniałe rezultaty. Zapotrzebowanie na specjalistów umiejących głęboko, precyzyjnie i z wyczuciem pracować z ciałem, jest bardzo duże. Metoda MER to wspaniałe narzędzie, które przynosi ulgę w przypadku tak ostrego, jak i przewlekłego bólu różnego rodzaju, również w przypadku bólu głowy.

Główną przyczyną bólu i napięcia w ciele jest nadmierny skurcz pięciu typów tkanki miękkiej: mięśni, powięzi, skóry, więzadeł i nerwów. Takie chroniczne napięcie blokuje dopływ krwi, tlenu i energii do tych wrażliwych miękkich tkanek. Skurczona tkanka uciska receptory bólowe (nocyreceptory) i powoduje 90% dolegliwości bólowych, które są plagą naszej cywilizacji. Na szkoleniu MER nauczysz się, jak usuwać przyczynę bólu – skutecznie rozluźniając skurczoną tkankę z pomocą głębokiego masażu oraz tłumacząc klientowi, z czego wynika jego cierpienie.

W miarę jak docieramy do kolejnych warstw ciała, napotykamy zablokowaną energię w formie stwardniałej, obkurczonej tkanki. Nauczysz się, jak za pomocą umiejętnego, wrażliwego dotyku uwalniać te blokady.

Nauczysz się również, jak aktywować naturalne mechanizmy autoregulacji i samouzdrawiania w ciele poprzez “odwijanie” oraz uwalnianie traumy. W trakcie tej pracy klient uświadamia sobie dysfunkcyjne wzorce i przekonania, które przyczyniły się do jego aktualnej kondycji.

Mer musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb, do konkretnej dolegliwości, do ogólnego stanu fizycznego, mentalnego i emocjonalnego danej osoby. Musimy zająć się człowiekiem w całości. Wiele czynników musi zostać wziętych pod uwagę. To klient prowadzi cały proces od początku do końca, terapeuta tylko mu towarzyszy.

Celem metody jest przyniesienie ulgi w bólu i przywrócenie ciału pełnej funkcjonalności, tak aby dana osoba mogła prowadzić w pełni aktywne życie.

Na szkoleniu nauczysz się, jak pomagać ludziom z  wszelkimi rodzajami przewlekłego bólu i innymi dolegliwościami,  m.in. z bólem pleców, ostrogą piętową (zapaleniem rozcięgna podeszwowego), zespołem Costena, migrenami, bólem szyi, ramion, bioder i miednicy, bólami głowy (w tymi migrenami), fibromalgią, depresją itp.

Podczas Treningu Mięśniowo Powięziowego Rozluźniania nauczysz się między innymi:

 • Sztuki i teorii głębokiej pracy z ciałem.
 • Wspomaganego rozciągania (techniki pochodzącej z Ajurwedyjskiego Masażu Jogicznego, zwiększającej elastyczność i zakres ruchu).
 • Trafnego diagnozowania skurczu tkanki w obrębie ciała i głowy
 • Uwalniania przewlekłego skurczu mięśni poprzez głęboki, precyzyjny i współczujący dotyk.
 • Pracy przez ok. 5 min. na bolesnym obszarze, tak aby dać dać powięzi czas na rozluźnienie i nawodnienie.
 • Uświadamiania klientowi, jak stłumione emocje, psychologiczne lęki oraz dysfunkcyjne nawyki mogą przyczyniać się do jego objawów. Edukacja jest wspaniałym sprzymierzeńcem w leczeniu bólu.
 • Tworzenia programu  ćwiczeń i praktyk domowych, dostosowanych do potrzeb klienta, które całkowicie wyeliminują przyczyny bólu.
 • Strukturalnego, funkcjonalnego i emocjonalnego odczytywania ciała, dzięki któremu możemy ocenić stan psychofizyczny danej osoby
 • Uzdrawiania traumy poprzez pracę z tzw. “felt sense” – świadomością wewnętrznych odczuć w ciele (felt sense) i aktywowanie naturalnej zdolności organizmu do samoregulacji i uwalniania traumy.
 • Uwalniania stawów.
 • Pracy z oddechem.
 • Anatomii mięśni, kości i powięzi.
 • Strukturalnej interwencji w celu zharmonizowania struktury ciała.
 • Umiejętnego reagowania na emocje, które pojawiają się podczas sesji. Pięciu podstawowych zasad integracji emocjonalnej
 • Ruchu odprężająco – rozciągającego (ang. „unwinding”), inaczej „odwijania”. Jest to specyficzna forma aktywnego spontanicznego ruchu klienta w sesji, w której wykorzystuje on naturalną inteligencję ciała do uwalniania i integrowania.
 • Badania palpacyjnego – sztuki diagnozowania tkanek ciała poprzez “słuchające” dłonie
 • Codziennych aktywnych medytacji.
 • Medytacji przy dotykaniu i byciu dotykanym

Satyarthi Dylan Peloquin zajmuje się profesjonalnie pracą z ciałem od 42 lat. W ciągu ostatnich 33 lat w jego szkoleniach wzięło udział ok. 3000 osób z całego świata. Wiele z nich pracuje teraz na pełen etat w zawodzie bodyworkera, wiele z nich stało się nauczycielami różnych form i metod pracy z ciałem.

Satyarthi zaczynał jako profesjonalny tancerz w San Francisco. W tym okresie poddawał swoje ciało rygorystycznym treningom i intensywnym ćwiczeniom fizycznym. W pewnym momencie zauważył, że tylko masaż przynosi ulgę jego napiętym i obolałym mięśniom i to odkrycie tak go poruszyło, że w 1970 zaczął uczyć się masażu i dawać sesje. W 1971, będąc już po kursie Integracji Strukturalnej i pracując tą metodą, zdał sobie sprawę, że to praca z ciałem jest jego prawdziwą pasją i powołaniem. Przez następnych kilka lat uczył się akupunktury, shiatsu, anatomii i różnych metod uzdrawiania. W 1976 roku odwiedził Międzynarodową Komunę Osho w Punie, w Indiach, gdzie pracował i jednocześnie uczył się od przebywających tam specjalistów nowych form pracy z ciałem, m.in. metody Alexandra, rolfingu, terapii neoreichiańskiej i wielu innych interdyscyplinarnych metod.

Podczas pobytu w komunie Satyarthi był osobistym masażystą Osho – oświeconego indyjskiego mistyka, który nauczał, że ciało, umysł i duch stanowią organiczną, nierozłączną całość. Ta relacja wzbogaciła jego metody pracy i nauczania o nowe wymiary. Satyarthi zintegrował całą ogromną wiedzę o anatomii oraz różne metody i techniki uzdrawiania i pracy z ciałem, których się uczył, i we współpracy z innymi stworzył nowatorski system pracy z ciałem, zwany Rebalancingiem, cieszący się międzynarodową sławą.

Jest specjalistą w leczeniu tak przewlekłego, jak i ostrego bólu – pracował w wielu szpitalach, pomagając pacjentom cierpiącym z tego powodu. Uczy fizjoterapeutów oraz personel medyczny swoich autorskich metod przynoszenia ulgi w bólu.

Jego autorski system pracy ewoluował i dziś nosi nazwę Mięśniowo-Powięziowego Rozluźniania Energetycznego. Jest to metoda mająca na celu przede wszystkim rozluźnienie skurczonej i napiętej, będącej głównym powodem bólu. Holistyczne podejście Satyarthiego uwzględnia również wiele psychofizycznych czynników, które przyczyniają się do powstawania dolegliwości lub je potęgują, takich jak zła postawa ciała, negatywne przekonania oraz nieuświadomione emocje.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Satyarthiego:  http://myofascialtrainings.com

PROGRAM DNIA

 • Pierwszy dzień: ceremonia otwarcia, oraz kolacja 19:00-22:00
 • Poranna medytacja: 8:00-9.00
 • Śniadanie: 9:00-10:00
 • Sesja poranna: 10:00-13:00
 • Obiad: 13:00-14:30
 • Sesja popołudniowa: 14:30-18:00
 • Kolacja: 18:00-19:30
 • Sesja wieczorna: 19:30-21:30  odbędą się 3 nocne sesje podczas każdego modułu).

INFORMACJE DODATKOWE

 • Rozpoczęcie Kursu: 5 lipca 2020, godzina 19:00
 • Zakończenie Kursu: 11 lipca 2020, godzina 15:00
 • Cena kursu: 2.750 PLN plus koszt zakwaterowania z wyżywieniem

Koszt zakwaterowania i wyżywienia (3 posiłki wegetariańskie) za 6 dni od osoby: 

 • 900zł/ 215 eur pokój 2-osobowy z łazienką,
 • 840zł/ 205eur pokój 3-5 osobowy z łazienką lub
 • 780zł/195 eur- nocleg na poddaszu na materacu z własnym śpiworem, pościel dodatkowo płatna 20zł, łazienka w korytarzu

Zgłoszenia na kurs: info@healing-institute.com 
Warunkiem uczestnictwa jest wpłata BEZZWROTNEJ zaliczki 500 PLN na konto bankowe Citibank Handlowy, Integral Body Institute Sp. z o. o. 7810 3000 1901 0985 0300 1498 01

* Trening można rozpocząć dowolnym modułem.
* Terminy i dodatkowe informacje są dostępne w kalendarzu.
* Więcej informacji można uzyskać pisząc na: info@healing-institute.com lub dzwoniąc pod nr tel: +48 662 382 453
* Po każdym module uczestnicy otrzymają certyfikat Integral Body Institute.

www.healing-institute.com/Powrót do terminów warsztatów ->

Możliwość komentowania jest wyłączona.