12-18 października

Simon Calder

DYNAMIKA SIŁY ŻYCIA – KOMPLETNE SZKOLENIE QI-GONG (LFD)

QIGONG 5 ŻYWIOŁÓW – POZIOM 2

Na tym poziomie pogłębisz Twoje zrozumienie Qi Gong w oparciu o system Pięciu Żywiołów, narządów i meridianów. Wykłady umożliwią szczegółowe poznanie każdego meridianu i narządu, ich jakości oraz oddziaływania. To właśnie głęboko w organach składujemy najwięcej toksyn i przechowujemy stare traumy. Dzięki Qi Gong możemy oczyścić organizm z toksycznej energii Qi, wzmocnić układ odpornościowy i zapewnić sobie silniejszy organizm na starość.

Szpik kostny to najgłębszy fundament struktury Twojego ciała, produkujący komórki odpornościowe i dający Ci siłę. Dzięki Qi gong Szpiku Kostnego nauczysz się kierować „wypielęgnowaną” energię Qi do samego wnętrza kości oraz otulać nią kości od zewnątrz.

Rozszerzysz wszystkie praktyki z 1 poziomu, aby wytworzyć konkretne jakości w Twoim energetycznym ciele Qi. Wzmocnisz własności każdego z Pięciu Żywiołów w ciele poprzez medytacje, wizualizacje, zrozumienie diety i tego, jak oczyszczać i uwalniać stare Qi, zanim wprowadzisz do obiegu nowe, świeże Qi. Następnie będziesz „cyrkulować” Qi w meridianach, tworząc płynny i zrównoważony przepływ.

Zrozumiesz, jak Pięć Żywiołów tworzy ciało i jak równoważyć nadmiary i niedobory. W Qi-gong skupiamy się duchowo na równoważeniu systemu Pięciu Żywiołów. Kiedy to osiągniesz, doświadczysz również balansu i dobrej koncentracji w życiu.

Qi Gong 5 Żywiołów obejmuje:

 1. Rozluźnianie i aktywowanie Qi i tkanek.
 2. Przemywanie i oczyszczanie meridianów.
 3. „Cyrkulowanie” i kierowanie Qi poprzez meridiany.
 4. Wzmacnianie i pobudzanie Qi.
 5. Integrowanie i regulowanie Qi w ciele.

Praktyki Qi Gong

 • Praktyka Qi Gong Pięciu Żywiołów – Formy Pięciu Żywiołów Qi Gong, 25 ruchów integrujących Pięć Żywiołów.
 • Dbanie o Środkowy Dantien
 • Qigong szpiku kostnego – wysyłanie Qi bezpośrednio do szpiku i kości, wzmacnianie kości i układu odpornościowego.
 • Ćwiczenie Pięści Pięciu Żywiołów – kreowanie siły do walki i mocy osobistej – wzmacnianie wszystkich Pięciu Żywiołów za pomocą gwałtownych, mocnych ruchów.
 • Napełnianie się Qi – energetyzacja tkanek ciała i nasycanie ich energią Qi.
 • Linie elektryczne i magnetyczne – energetyczne wzmocnienie wszystkich ćwiczeń
 • Chodzenie po okręgu według Pięciu Żywiołów – pielęgnowanie jakości Pięciu Żywiołów w praktyce chodzenia.
 • Stanie według Pięciu Żywiołów – zrozumienie i kultywowanie Pięciu Żywiołów w pozycjach statycznych.
 • Oddychanie i reakcja na stres według Pięciu Żywiołów – nauka Pięciu jakości oddechu i typowej reakcji każdego z żywiołów na stres.
 • Wchłanianie Qi z natury – bezpośrednie łączenie się z przyrodą i czerpanie życiodajnej energii Qi od roślin, drzew i innych zasobów natury.
 • Qi-gong meridianów – nauka „cyrkulowania” Qi w całym układzie meridianów.
 • Kriya oddechowa Qi Gong – analiza czterech części oddechu, badanie i kultywowanie każdego obszaru, by pogłębić zrozumienie oddechu.
 • 6 kierunków ześrodkowania – głębokie scentrowanie się w swojej prawdziwej osi osobistej.
 • Oczyszczanie emocjonalne – uwalnianie głębokich toksycznych wzorców emocjonalnych.

Wykłady

 • System Pięciu Żywiołów – szczegółowy przegląd systemu Pięciu Żywiołów oraz nauka, jak go wykorzystać w praktyce Qi Gong.
 • Psychologia 5 Żywiołów – jak używać systemu 5 Żywiołów do równoważenia psychiki
 • 24-godzinny zegar Qi – zrozumienie rytmów przepływu Qi oraz nauka równoważenia go.
 • Meridiany i narządy – poznawanie każdego meridianu i powiązanego z nim narządu.
 • Powiązania między narządami – zrozumienie całego układu narządów i powiązań między nimi.
 • Dieta Pięciu Żywiołów – zrozumienie pięciu smaków i ich wpływu na narządy oraz wiedza, jak na nie wpływać określoną dietą.
 • Zrozumienie i równoważenie własnego Qi – jak wykorzystać całą zdobytą dotąd wiedzę, by poznać i zrównoważyć pola Qi.

Medytacje

 • Medytacje Pięciu Żywiołów – medytowanie i kultywowanie własności każdego z żywiołów.

Qi Gong Siły Życiowej

Qi Gong Siły Życiowej to dynamiczny, transformujący życie system praktyk bioenergetycznych. Został stworzony w wyniku wielu lat studiów i badań i zaprojektowany tak, aby otworzyć, wyregulować i uwolnić ciało oraz bioenergetyczny system meridianów oraz organy z ulokowanych tam napięć, głębokich traum, dolegliwości i chorób wynikających ze stresu; przywrócić prawidłową strukturę rdzenia ciała, wzmocnić kości, powięź i mięśnie oraz dostarczyć zintegrowanej wiedzy o energii naszej siły życiowej. System ten obejmuje wdzięczne i płynne pozycje qi gong, medytacje energetyczne, techniki oddechowe oraz podróż przez świat 5 żywiołów.

Qi Gong to starożytna praktyka, mająca swoje korzenie w Chinach, Indiach oraz kulturze Zachodu. Sama nazwa jest zaproszeniem do dwóch jakości: 1. Qi – nasz System Bioenergetyczny/energia życiowa i 2 Gong – praktykować, kultywować.

Podstawą wszystkiego w życiu jest Energia. Gdy łączymy się z nią i wykonujemy praktyki energetyczne, nawiązujemy kontakt z najgłębszą prawdą o tym, kim jesteśmy i jak funkcjonujemy. Każdy patogen i trauma, każdy nasz oddech mają swoje źródło w energii.

Więc kiedy wyrównujemy przepływ bioenergii, kiedy harmonizujemy i równoważymy naszą siłę życiową, nasze życie staje się bardziej wysublimowane, a my lepiej i głębiej rozumiemy nasz sposób jego przeżywania.

Certyfikowane szkolenie Qi Gong – Dynamiki Siły Życiowej ma służyć eksploracji całości naszego istnienia i nieustającemu, wciąż ewoluującemu i trwającemu całe życie rozwojowi osobistemu oraz samopoznaniu. Ten system restrukturyzuje wzorce w tkankach, które tworzą i wspierają nasze ciało fizyczne, równoważy i wzmacnia nasze subtelne ciało energetyczne i zestraja nas z głęboką prawdą i kierunkiem naszego życiowego potencjału.

Program 2020

 • Poziom 1 – „Podstawy Qigong” – 6 dni, 50 godzin – 15-21.06.2020
 • Poziom 2 – „Qigong Pięciu Elementów” – 6 dni, 50 godzin – 12-18.10.2020
 • Poziom 3 – „Qigong Dynamicznego Przepływu” – 6 dni, 50 godzin – 30.03 – 5.04.2020
 • Poziom 4 -„Qigong Zjednoczenia” – 6 dni, 50 godzin – termin zostanie ogłoszony

Aby osiągnąć największe korzyści z kursu, zalecamy, aby uczestniczyć w poziomach według kolejności, a przed przystąpieniem do poziomu 4 ukończyć poziomy 1-3. Można jednak zacząć szkolenie dowolnym poziomem 1, 2 lub 3. Aby przystąpić do poziomu 4, musisz ukończyć poziom 1 lub – jeśli już od dawna praktykujesz Qi Gong, skontaktuj się z prowadzącym, aby zostać przyjętym.

Qi Gong Siły Życiowej – Program Nauczycielski.

Program nauczycielski obejmuje 4 poziomy – każdemu ze „zwykłych” poziomów przypisany jest jeden poziom nauczycielski. Ubiegać się o certyfikat uprawniający do nauczania można po upływie pewnego określonego wymogami czasu minimalnego od ukończenia danego poziomu.

Warunkiem uzyskania certyfikatu będzie osobiste (lub na skypie) spotkanie z Saiem Calderem lub innym certyfikowanym nauczycielem Qi Gong, który wystąpi w roli ucznia, aplikant natomiast w roli nauczyciela. Można też przesłać Saiowi nagranie video siebie nauczającego/nauczającej ćwiczeń Qi Gong. Aplikant dostanie również do wypełnienia pisemny test do każdego poziomu, trwający ok godziny, który może wypełnić w dowolnym miejscu i czasie.

 • Poziom 1 nauczycielski – conajmniej 3 miesiące od skończenia kursu, wymaganie: umiejętność nauczania wszystkich praktyk z poziomu 1 oraz egzamin pisemny.
 • Poziom 2 nauczycielski – co najmniej 4 miesiące od skończenia kursu, wymaganie: umiejętność nauczania wszystkich praktyk z poziomu 2 oraz egzamin pisemny.
 • Poziom 3 nauczycielski – co najmniej 4 miesiące od skończenia kursu, wymaganie: umiejętność nauczania wszystkich praktyk z poziomu 3 oraz egzamin pisemny.
 • Poziom 4 nauczycielski – co najmniej 6 miesięcy od skończenia kursu, wymaganie: umiejętność nauczania wszystkich praktyk z poziomu 4 oraz egzamin pisemny.

Dodatkowo można umówić się z Saiem na dokształcające spotkania na Skype.

Po ukończeniu programu nauczycielskiego otrzymasz certyfikat uprawniający do nauczania i możesz ubiegać się o akredytację AADP (American Association of Drugless Practitioners) – Amerykańskiego Stowarzyszenia Praktyków Nieużywających Leków

Minimalny wynik z egzaminu wymagany do zaliczenia to 80%.

Tematy opracowywane podczas całego treningu (4 poziomy)

 • Podstawy Qi Gong (poziom początkujący do zaawansowanego)
 • Fizyczne Formy Qi Gong
 • Medytacje
 • 8 poziomów kultywacji Qi
 • Daoizm
 • Anatomia i fizjologia
 • Qi Gong dynamiczny
 • Dbanie o powięź
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Uzdrawianie praniczne
 • Badania nad ciałem subtelnym
 • Uwalnianie emocjonalne
 • Uważność
 • Teoria 5 żywiołów
 • System meridianów i akupresura
 • Podstawowa wiedza o powięzi
 • Qi i Bioenergia
 • Uwlanianie traumy
 • Anatomia oddechu
 • Scentrowanie i ugruntowanie
 • Ochrona psychiczna
 • Dbanie o siebie i zarządzanie sobą
 • Techniki terapeutyczne Qi Gong
 • Uzdrawianie energetyczne

TO SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE:

 1. Poszukują głębokiego, pragmatycznego zrozumienia i integracji Qigong uzyskanego w ramach profesjonalnego, certyfikowanego programu, aby doświadczyć osobistej transformacji, uzdrowienia i rozwoju.
 2. Zmagają się z dolegliwościami fizycznymi lub energetycznymi takimi jak np. zapalenie stawów czy niewydolność kory nadnerczy i szukają możliwości poprawy swojego zdrowia w zrównoważony i zintegrowany sposób.
 3. Pragną żyć wydajniej, ponieważ ich styl życia wymaga wysokiego poziomu energii (np. osoby pracujące w biznesie lub terapeuci)
 4. Mają już własną duchową praktykę i chciałyby pogłębić swoją wiedzę i zrozumienie świata o Qi i Qigong.

Qi-gong daje nam proste i niezwykle skuteczne sposoby równoważenia energii i zrozumienia siebie w tym continuum, jakim jest życie od naszych narodzin do momentu śmierci. Reklamą Qi-gong jest hasło „Sto lat w zdrowiu i dostatku”. A kto z nas sobie tego nie życzy?

Życie ciągle stawia przed nami wyzwania, każde z nich pochłania część naszej siły życiowej. Czy uzupełniasz energię życiową, którą wydatkujesz?

Czy może wprowadzasz do swojego organizmu więcej energii, niż jej zużywasz? Tak jakbyś cały czas odkładał energię na starość, taki duchowy plan emerytalny.

Czy znasz kogoś, kto cierpi z powodu niskiego poziomu energii, przechodzi rekonwalescencję po wypadku lub traumie? A może to ty jesteś w takiej sytuacji? Czy chciałbyś zaproponować temu komuś lub sobie możliwość zrozumienia, ulgi i powrotu do zdrowia?

Inspiruje Cię to?

Dołącz do nas i naucz się rozwijać i wzrastać na wszystkich poziomach  Qi-gong Siły Życiowej. Zobacz, jak Twoje życie ulega transformacji w bogatsze, pełniejsze, bardziej zintegrowane, takie, które da Ci możliwość poradzenia sobie z różnym napotykanymi wyzwaniami.

 • Rozpuść „pozostałości napięć” w ciele. Wszystkie dolegliwości i bóle, których nie możesz się pozbyć, niezależnie od tego, co robisz.
 • Odbuduj i wzmocnij wszystkie obszary swojego życia.
 • Uwolnij się od głębokich traum i starych wzorców, które Cię ograniczają i spowalniają.
 • Zintegruj Ciało/Umysł/Qi/Emocje/Ducha.
 • Wróć do swojego centrum i zakorzeń się w swojej życiowej ścieżce.
 • Uwolnij toksyczną energię zmagazynowaną w powięzi i narządach wewnętrznych, oczyść ją i użyj do wzmocnienia swojego układu odpornościowego.
 • Nawiąż kontakt z naturą i wchłaniaj energię ze swojego otoczenia.

Simon Calder

Simon od wieku 5 lat bierze udział w praktykach wschodnich podejść. Zaczynał od praktyki judo i elementów uważności w powiązaniu ze świadomością ciała i współczującym szacunkiem wobec innych. W wieku 13 lat został przedstawiony mnichowi benedyktyńskiemu, który wprowadził go do zachodnich nauk duchowych Teilharda de Chardin i innych zachodnich ezoterycznych systemów oświecenia. W wieku 17 lat rozpoczął naukę u taoistycznego Mistrza z Chin, Choy, u którego zgłębiał tajniki taoistycznej perspektywy pojmowania życia, Uważności (mindfulness), Qi Gongu i dbania o wewnętrzną energię. Następnie Simon studiował malarstwo i projektowanie graficzne w Art College oraz prowadził studio artystyczne. Wyjechał z Wielkiej Brytanii, aby na stałe zamieszkać w Azji. Przez ostatnie 13 lat praktykował z szamanami i joginami w Nepalu, u chińskich mistrzów w Malezji i na Bali oraz z joginami i nauczycielami tantrycznymi w Indiach i na Bali. W wyniku tych podróży i praktyk uzyskał głębsze zrozumienie powiązań pomiędzy Uważnością a matrycą powięziowo-mięśniową. Dzielenie się tym zrozumieniem, kultywowanie go poprzez Jogę Yin, Qi Gong i Uważność stało się jego pasją na drodze do wolności poprzez współczucie i zrozumienie z poziomu umysłu i ciała.

Plan dnia:

 • 7.30-9.30 wspólna praktyka
 • 10.30-13.00 wykład
 • 15:-18:00 praktyka i wykład
 • 19.30-20.30 – praktyka własna

DODATKOWE INFORMACJE

 • Rozpoczęcie: 12 października 2020, kolacja i ceremonia otwarcia o godz 19.00
 • Zakończenie: 18 października 2020, obiad o godz. 14.00
 • Cena kursu: 2.450 pln
 • Kontakt i zgłoszenia: info@healing-institute.com, Tel: +48  662 382 453
 • Warunkiem uczestnictwa jest wpłata BEZZWROTNEJ zaliczki 500 PLN na konto bankowe Citibank Handlowy:  78103000190109850300149801

Zakwaterowanie:

 • 900zł / 215 eur pokój 2-osobowy z łazienką,
 • 840zł / 205 eur pokój 3-5 osobowy z łazienką lub
 • 780zł /195 eur- nocleg na poddaszu na materacu z własnym śpiworem, pościel dodatkowo płatna 20zł, łazienka w korytarzu

* Po każdym module uczestnicy otrzymają certyfikat od Integral Body Institute

www.healing-institute.com/Powrót do terminów warsztatów ->

Możliwość komentowania jest wyłączona.