26 listopad - 2 grudzień

Simon Calder

Dynamika siły życia – kompletne szkolenie Qigong (LFD)

QIGONG – DYNAMIKA SIŁY ŻYCIOWEJ

POZIOM 1 PODSTAWOWY – 6 DNI

 • Jest szczególnie nakierowany na Centrowanie i wzmacnianie naszego fizycznego, cielesnego układu bio-energetycznego, przygotowując go do krążenia i utrzymywania dużych ilości energii Qi, które będziemy wytwarzać na poziomie 2.
 • Jest toproces, podczas którego rozpuszczamy blokady ze stawów i tkanek ciała używając zestawu praktyk Qigong. Każdy uczestnik będzie ich skutecznie uczony w celu osiągnięcia maksymalnego zrozumienia.
 • W czasie wykładów przyjrzymy się bliżej czym jest Qigong i jak działa oraz jak możemy z niego korzystać w formie praktyki w życiu.
 • Uczysz się podstaw Qigong poprzez wykłady, praktyki fizyczne i ćwiczenia energetyczne.
 • Uczysz się jak wyczuwać i czuć energię Qi przepływającą przez ciało i jak poprzez ćwiczenia zwiększać swój potencjał wrażliwości na jej odczuwanie.
 • Poznasz sposób tworzenia 8 jakości Qi w ruchach poprzez Podnoszenie się, Opadanie, Otwieranie, Zamykanie, Zbieranie, Rozprowadzanie, Wchodzenie i Magazynowanie.
 • Nauczysz się rozumieć rożne jakości oddechu Qigong, oddychanie embrionalne, 5 bram oddechu i oddychanie przez skórę.
 • Wykorzystasz specjalnie zaprojektowane zestawy wzmacniające ścięgna, stawy i powięź.
 • Nauczysz się pełnej formy Ba Duan Jin Qigong oraz sposobu wdrażania do niej wszystkich pozostałych żywiołów.
 • W trakcie tego procesu będziesz uczyć się jak zwiększać, gromadzić, równoważyć, transformować i magazynować energię Qi, którą będziesz wytwarzać.
 • Aby zacząć studiować obszar samoobrony Qigong zaczynamy od prostych pchnięć rękoma by wytworzyć moc w ciele.
 • Podczas praktyk medytacyjnych używamy Uważności do otwierania się na wrażliwy świat energii Qi, który stale w każdym momencie przepływa poprzez nas i wokół nas.
 • Będziemy szukać jak zlokalizować, zrozumieć i budować energię Qi w ciele, jak ją cyrkulować i magazynować do późniejszego wykorzystania lub by wzmocnić układ immunologiczny.
 • Wszystkie praktyki dają pełną, bezpieczną podstawę do wzmacniania ciała i budowania rezerw potencjalnej energii.

Praktyki Qigong:

 • Tworzenie kuli – łączenie się bezpośrednio z odczuciem energii Qi
 • Rozpuszczanie blokad Qi – rozpuszczanie blokad energetycznych w stawach i tkankach 
Dbanie o stawy – otwieranie i wzmacnianie stawów 
8 jakości Qi – budowanie i rozwijanie 8 jakości: Otwarcia, Zamykania, Podnoszenia, Opuszczania, Zbierania, Wchodzenia, Rozpraszania i Magazynowania Qi.
 • Nacisk rąk 1 – Ćwiczenie w parach na odczuwanie energii Qi oraz podstawy  Qigong Walki
 • Rozluźnianie powięzi – Głęboka praca  nad trzecim ogrzewaczem i powięzią, uwalnianie napięć i budowanie energii.
 • Oceaniczny kręgosłup – praca z rdzeniem kręgosłupa, otwieranie i uwalnianie na zewnątrz
 • Drżenie – Konkretne sekwencje drżenia służące uwolnieniu napięć i blokad Poklepywanie i pogłębianie – Dbanie o kondycję powięzi, wzmacnianie systemu energetycznego i oczyszczanie toksycznej Qi.
 • Spiralna forma ścięgien – Głębokie wchodzenie i wzmacnianie całego układu ścięgien. Ścięgna są mocniejsze i lżejsze niż mięśnie.
 • Trening uwrażliwiania – wzmacnianie zdolności słuchania i wyczuwania Podstawy praktyki na stojąco – dostrajanie całej struktury ciała przy pomocy Bezpośredniej Integracji Bio-Tensegrity.
 • Podstawy zestawów Qigong – Pełne podstawy zestawu 8 ruchów Qigong służące wzmacnianiu i otwieraniu ciała na swoją energię Qi.
 • Orbita MikroKosmiczna – Cyrkulowanie energii Qi, o którą dbasz poprzez zbiorniki Qi w ciele, przenoszenie energii Qi do swojego układu odpornościowego i organów.
 • Oddychanie embrionalne – Centrowanie się, uspokajanie umysłu i nauka jak zbierać i centrować swoją energię Qi korzystając z oddechu i niższego Dantien. (Centrum energii)
 • 5 bram oddechu – Pogłębianie zrozumienia energii Qi i oddechu, kiedy zaczynam wdychać Qi poprzez 5 otwarć w ciele.
 • Oddychanie skórą – Korzystanie z całej powierzchni skóry i odczuwanie wszystkich  porów skóry oraz zamykanie ich korzystając z oddechu skóry.

Wykłady:

 • Czym jest Qigong – Pełne wprowadzenie do tego czym jest Qigong, jak dbać, jak używać i integrować Qigong w swoim życiu.
 • 8 etapów dbania o Qi – zrozumienie poziomów dbania o energię Qi, lokalizowania of Qi, oczyszczania, usuwania toksycznego Qi, zbierania i kultywowania Qi, magazynowania Qi i wysyłania Qi z ciała.
 • 3 skarbów –  3 poziomy, które spajają życie, Jing – esencja i zdrowie fizyczne, Qi – bior-energia, Shen – połączenie ze swoim Żywym Duchem 

Czym jest Qi – poczucie Qi, zrozumienie jego jakości, jak ona funkcjonuje i jak jej używać.
 • Qi i powięź – uczenie się o powiązania pomiędzy energią Qi i powięzią by tworzyć silniejszą energię siły życiowej.
 • 3 Dantieny –  3 główne centra energetyczne w ciele: niższy, środkowy i górny Dantien.
 • 4 etapy potencjału – metoda lokalizacji Qi, trzymania się Qi, budowania Qi i stawania się Qi

Medytacje:

Centrum + ugruntowanie 1 do 4 – Podstawowe medytacje Qi oraz cyrkulacja Qi Trzy umysły w jednym – Centrowanie się na wszystkich aspektach bycia tworząc spójną całość
Pustka – siedzenie i stawanie się naczyniem dla wszystkiego, co chce się pojawić.

Uważność  - Korzystanie z pustki z pozycji scentrowanej świadomości by być w każdym momencie świadomym odczuć z ciała i uczuć bez potrzeby reagowania na nie.

Czym jest szkolenie Qi-gong – dynamika siły życiowej

Qigong – Dynamika siły życiowej jest zintegrowanym kompletnym nauczaniem Qigong. Zostało ono stworzone po wielu latach studiowana i praktyki. Powstał system nakierowany do uwalnianie ciała i układu bioenergetycznego od napięć, głębokiej traumy, stresu i powiązanych z nimi symptomów i chorób, harmonizując centralną strukturę ciała i dostarczając zintegrowane zrozumienie naszej własnej energii siły życiowej za pośrednictwem pełnych wdzięku harmonijnych pozycji Qigong, medytacji energetycznych, technik oddechowych i podróży poprzez system 5 żywiołów.

Szkolenie certyfikacyjne poświęcone Qigong – Dynamika siły życiowej jest zaproszeniem do poznania całego swojego istnienia z nakierowaniem na stale rosnący rozwój osobisty i zrozumienie siebie, tworząc system głębokiego Rozwoju osobistego na całe życie. Ten system zmienia strukturę wzorców w tkankach oraz wspiera twoje ciało fizyczne, równoważąc je, wzmacniając jego energię subtelną oraz centrując Cię w Twojej głębokiej prawdzie i kierunku Twojego życiowego potencjału, nie tylko teraz, ale do końca Twojego życia.

Program Szkolenia:

 • LFD Qigong 1 poziom „Podstawy – Jing” (Podstawy i szkolenie) – 6 dni, 60 godzin
 • LFD Qigong  2 poziom – 5 żywiołów Qigong – Qi (Wzmacnianie siły życiowej  – 6 dni, 60 godzin
 • LFD Qigong 3 poziom „Zaawansowany Qigong – Shen” (Połączenie z duchem ) + ( Akredytacja Nauczyciela ) – 6 dni, 60 godzin

* Trening można rozpocząć dowolnym poziomem 1 lub 2. Przed przystąpieniem do poziomu 3 należy uczestniczyć w modułach 1 i 2.

LFD Qigong jest programem certyfikowanym przez AADP – Amerykańskie stowarzyszenie praktyków leczących bez leków (aadp.com) oraz IBI Integral Body Institute
Program LFD Qigong skała się z minimum 180 godzin podzielonych na 3 moduły na 3 poziomach zaawansowania, organizowane w formie 6-dniowych warsztatów.
Po ukończeniu 3 poziomu – modułu „Integracja” uczestnik, który spełnił wszystkie wymogi programu otrzyma akredytację do nauczania LFD Qigong.

Minimum 180 godzin programu zawiera: podręczniki z pełną treścią szkolenia, wsparcie w formie materiałów video na temat wszystkich form Qigongu, sesje uczące facylitacji Qigongu w teorii i praktyce. Coaching osobisty oraz sesje indywidualne, jeśli jest taka potrzeba. 4 webinaria dotyczące materiału każdego z poziomów po ukończeniu każdego z poziomów jako możliwość wymiany pytań i uzyskania odpowiedzi.

Bardzo zalecane jest aby pomiędzy każdym poziomem uczestnik szkolenia praktykował techniki w celu osiągnięcia dobrego poziomu integracji osobistej przed przejściem na następny poziom.

Szkolenie – Zakres tematów wszystkich 3 poziomów :

 • - Podstawy Qigong od poziomu początkującego do zaawansowanego 
- Fizyczne formy Qigong 
- Medytacje
 • - 8 poziomów dbania o energię Qi
 • - Nauki Taoistyczne
 • - Anatomia i fizjologia
 • - Ciało subtelne
 • - Uwalnianie emocjonalne
 • - Uważność
 • - Trzymanie przestrzeni dla pracy z energią
 • - Teoria 5 żywiołów
 • - Integracja w życiu
 • - System meridianów i punktów akupunkturowych
 • - Podstawy wiedzy na temat powięzi
 • - Qi i Bio-Energia
 • - Uwalnianie traumy
 • - Anatomia oddechu
 • - Ćwiczenia z centrowania i uziemiania
 • - Ochrona psychiczna
 • - Empatyczne przywództwo
 • - Dbanie i zarządzanie sobą
 • - Jak nauczać i jak prowadzić szkołę
 • - Układanie swojej własnej praktyki
 • - Techniki terapeutyczne Qigong
 • - Podstawy sztuki walk Qigong

To szkolenie jest dla:

 1. To szkolenie jest stworzone specjalnie z myślą o tych, którzy poszukują głębokiego, pragmatycznego zrozumienia i integracji Qigong, zdobytego w ramach profesjonalnego, certyfikowanego programu, który będzie służył osobistej transformacji i Programowi Rozwoju.
 2. Osób, które doświadczają dolegliwości fizycznych lub energetycznych takich jak zapalenie stawów czy niewydolność kory nadnerczy, które szukają możliwości poprawy swojego zdrowia w zrównoważony i zintegrowany sposób .
 3. Osób, które szukają bardziej skutecznych sposobów przezywania swojego życia, dotyczy to zarówno osób pracujących w biznesie jak i terapeutów, od których styl życia wymaga wysokiej energii.
 4. Osób, które mają swoją duchową praktykę i chciałby pogłębić swoją wiedzę i zrozumienie świata Qi i Qigong.

Życie jest continuum od momentu naszych narodzin do momentu śmierci. Qigong daje nam proste i niezwykle skuteczne sposoby równoważenia energii i zrozumienia siebie nawzajem aż do momentu, kiedy odchodzimy z tego życia. Reklamą Qigong jest „100 lat w zdrowiu i dostatku”. A kto z nas sobie tego nie życzy?

Życie stawia przed nami nieustanne wyzwania, każde z nich pochłania część naszej siły życiowej. Czy uzupełniasz tę energię, którą wydatkujesz?

Czy może wprowadzasz do swojego organizmu więcej energii niż jej zabierasz? Tak, jakby całe twoje istnienie było odkładaniem energii na starość, taki duchowy plan emerytalny.

Czy znasz kogoś kto cierpi z powodu niskiego poziomu energii, przechodzi rekonwalescencję z powodu wypadku lub traumy? A może sam/-a jesteś na tym etapie? Czy chciałabyś zaproponować tej osobie lub sobie możliwość zrozumienia czy poczucia ulgi, żeby można było wrócić do zdrowia?

Inspiruje Cię to…?

Dołącz do nas i naucz się wzrastać przez wszystkie poziomy LFD Qigong, doświadcz transformacji swojego życia w bogatsze, pełniejsze, które daje Ci możliwość wyjścia naprzeciw różnym wyzwaniom życia.

 • - Rozpuść „Pozostałości napięć” z ciała. Dotyczy to dolegliwości i bólu, które ciągle Cię nękają, niezależnie od tego, co robisz.
 • - Zbuduj siłę we wszystkich obszarach swojego życia.
 • - Uwolnij głębokie traumy i stare wzorce, które ograniczają i spowalniają Cię.
 • - Zintegruj Ciało/Umysł/Qi/Emocje/Duch
 • - Wróć do swojego centrum i zakorzeń się na swojej ścieżce.
 • - Uwolnij toksyczną energię zmagazynowaną w powięzi i organach wewnętrznych, oczyść je i korzystaj z dodatkowej energii twojego układu odpornościowego
 • - Nawiąż kontakt z naturą i wchłaniaj energię ze swojego otoczenia

Simon Calder

Simon od wieku 5 lat bierze udział w praktykach wschodnich podejść. Zaczynał od praktyki judo i elementów uważności w odniesieniu do świadomości ciała i współczującego szacunku wobec innych. W wieku 13 lat został przedstawiony mnichowi benedyktyńskiemu, który wprowadził go do zachodnich nauk duchowych Teilharda de Chardin i innych zachodnich ezoterycznych systemów oświecenia. W wieku 17 lat rozpoczął naukę u taoistycznego Mistrza z Chin, Choy, który nauczył go taoistycznej perspektywy pojmowania życia oraz mindfulness, Chi-Kung i dbania o wewnętrzną energię. Następnie Simon rozpoczął naukę w Art College, gdzie studiował malarstwo i projektowanie graficzne oraz prowadził studio artystyczne. Wyjechał z Wielkiej Brytanii, aby na stałe zamieszkać w Azji. Tam podróżował i studiował w Indiach, Tajlandii, Nepalu, Malezji i na Bali. Przez ostatnie 13 lat praktykował z szamanami i joginami w Nepalu, u chińskich mistrzów w Malezji i na Bali oraz z joginami i nauczycielami tantrycznymi w Indiach i na Bali. W wyniku tych podróży i praktyk Simon uzyskał głębsze zrozumienie własności i powiązań pomiędzy Uważnością a matrycą powięziowo-mięśniową. Dzielenie się tym zrozumieniem, kultywowanie go poprzez Jogę Jin, Chi-Kung i Uważność stało się jego pasją na drodze do wolności poprzez współczucie i zrozumienie z poziomu umysłu i ciała.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Rozpoczęcie: 26 Listopada 2018 , godzina 19.00
 • Zakończenie: 2 Grudnia 2018, godzina 15.00
 • Cena kursu: 2.450 pln
 • Program Dnia: zajęcia odbywać się będą w godz 9.00- 21.00 z przerwami na posiłki
 • Kontakt: info@healing-instiute.com, Tel: +48 662.382.453
 • Warunkiem uczestnictwa jest wpłata zaliczki 500 PLN na konto bankowe Citibank Handlowy: 78103000190109850300149801
 • Miejsce warsztatu: Ośrodek Warsztatowy w Kikowie (www.kikow.pl)
 • Koszt zakwaterowania i wyżywienia (3 posiłki wegetariańskie) za 6 dni od osoby : 840 PLN (pokój 2-osobowy), lub 780 PLN (pokoj 3-5 osobowy), lub 720 PLN (poddasze z własnym śpiworem)

* Szkolenie można rozpocząć dowolnym poziomem 1 lub 2, przed przystąpieniem do poziomu 3 należy ukończyć poziom 1 i 2.
* Więcej informacji można uzyskać pisząc na: info@healing-institute.com , tel: +48 662382453
* Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
* Po każdym module uczestnicy otrzymają certyfikat Integral Body Institute.Powrót do terminów warsztatów ->

Możliwość komentowania jest wyłączona.