14-20 października

Simon Calder z UK.

DYNAMIKA SIŁY ŻYCIA – KOMPLETNE SZKOLENIE QI-GONG – POZIOM 2

Każdy z Treningów można rozpocząć dowolnym modułem!

DYNAMIKA SIŁY ŻYCIA – KOMPLETNE SZKOLENIE QI-GONG (LFD)
Qigong – Dynamika siły życiowej. Poziom 2 – 5 ŻYWIOŁÓW QI GONG.

SZKOLENIE NA 2. POZIOMIE

Tutaj pogłębisz swoją wiedzę o Qigongu, ucząc się systemu 5 żywiołów, organów i meridianów. Wykłady umożliwią szczegółowe poznanie każdego meridianu, organu, ich jakości oraz zależności i interakcji między nimi. To właśnie głęboko w organach składujemy najwięcej toksyn i przechowujemy stare traumy. Dzięki Qigong możemy oczyścić je z toksycznego Qi, zbudować silny układ immunologiczny i wzmocnić ciało na starość.

Szpik kostny to najgłębszy fundament struktury Twojego ciała, produkujący komórki odpornościowe i dający Ci siłę. Dzięki Qigong Szpiku Kostnego nauczysz się kierować „wypielęgnowaną” energię Qi do samego wnętrza kości oraz otulać nią kości od zewnątrz.

Rozwiniemy wszystkie praktyki z 1 poziomu, aby nadać naszemu Qi konkretne jakości. Wzmocnimy obecność każdego z 5 żywiołów w ciele poprzez medytacje, wizualizacje, zrozumienie wpływu diety i oraz naukę  oczyszczania i uwalniania starego Qi przed wprowadzeniem nowego, świeżego Qi. Następnie będziemy je cyrkulować poprzez meridiany, dbając o płynny i zrównoważony przepływ.

Zrozumiesz, jak 5 żywiołów tworzy ciało, jak przejawia się deficyt lub nadmiar każdego z nich i jak je równoważyć. Duchowym celem Qigong jest zbalansowanie systemu 5 elementów. Kiedy to się uda, doświadczysz harmonii życiowej oraz doskonałej koncentracji.

Poznasz pełną praktykę 5 żywiołów Qigong, na którą składa się 25 ruchów, po 5 na każdy żywioł:

 1. Rozluźnianie i aktywowanie Qi i tkanek
 2. Przemywanie i oczyszczanie meridianów
 3. Cyrkulowanie i kierowanie Qi poprzez meridiany
 4. Wzmacnianie i energetyzowanie Qi
 5. Integrowanie i regulowanie Qi w ciele

 PRAKTYKI QIGONG

 • Praktyka Qigong 5 żywiołów Dynamiki siły życiowej: 25 ruchów integrujących 5 żywiołów
 • Qigong szpiku kostnego – Wysyłanie Qi bezpośrednio do szpiku i kości, wzmacnianie kości i układu odpornościowego
 • 5 żywiołów pięści w sile do walki i w mocy osobistej – Wzmacnianie wszystkich 5 żywiołów wybuchowymi ruchami mocy
 • Naciskanie dłoni 2 – rozwijanie wrażliwości na partnera i technik Qi Gong jako sztuki walki
 • Napełnianie się Qi  – nasycanie tkanek ciała energią Qi.
 • Chodzenie po okręgu wg 5 żywiołów – Pielęgnowanie jakości 5 żywiołów poprzez praktykę chodzenia.
 • Stanie według 5 żywiołów – Zrozumienie i kultywowanie 5 elementów poprzez pozycje statyczne.
 • Oddychanie i reakcja na stres według 5 żywiołów – Nauka 5 jakości oddechu i reakcji każdego z żywiołów na stres.
 • Wchłanianie Qi z natury – Bezpośrednie łączenie się z roślinami, drzewami i innymi zasobami natury i czerpanie od nich życiodajnej energii.
 • Qigong meridianów –  Nauka cyrkulowania Qi w całym układzie meridianów.
 • Kriya oddechowa Qigong -  Analiza oddechu w 4 różnych częściach ciała, studiowanie i rozwijanie energii każdego obszaru, by pogłębić zrozumienie oddechu.
 • 6 kierunków ześrodkowywania -  scentrowanie, odkrycie swojej prawdziwej osi.
 • Oczyszczanie emocjonalne –  Uwalnianie głębokich pokładów toksycznych wzorców emocjonalnych.

WYKŁADY

 • System 5 żywiołów – Pełen przegląd systemu 5 żywiołów oraz nauka, jak go używać w praktyce.
 • 24 godzinny zegar Qi -  Zrozumienie rytmów przepływu Qi oraz sposoby ich harmonizowania
 • Meridiany i powiązane z nimi Narządy
 • Powiązania między Narządami – Zrozumienie całego układu organów i powiązań między nimi
 • Dieta 5 żywiołów – Zrozumienie 5 smaków i ich wpływu na poszczególne narządy, wskazówki dietetyczne
 • Zrozumienie i balansowanie własnego Qi – jak wykorzystać zdobytą dotąd wiedzę, by harmonizować swoje pole energetyczne Qi.

 MEDYTACJA

 • Biały szkielet – eksploracja wszystkich obszarów ciała, rozniecanie energii Qi w układzie kostnym.
 • Medytacje 5 elementów – medytowanie i kultywowanie jakości każdego z żywiołów.

CZYM JEST SZKOLENIE QI-GONG – DYNAMIKA SIŁY ŻYCIOWEJ QI-GONG

Dynamika siły życiowej Qigong to zintegrowany całościowy system nauczania Qigong, stworzony na bazie wielu lat studiów i praktyki. Ma on na celu uwolnienie ciała i układu bioenergetycznego od napięć, głębokich traum, chorób i dolegliwości związanych ze stresem, zharmonizowanie centralnej struktury ciała i zrozumienie naszej energii siły życiowej – wszystko to dzięki pełnym wdzięku, harmonijnym ruchom Qigong, medytacjom energetycznym, technikom oddechowym i podróży poprzez system 5 żywiołów.

Szkolenie certyfikacyjne poświęcone Qigong – Dynamice siły życiowej jest zaproszeniem do poznania całego swojego istnienia, do lepszego zrozumienia siebie i do nieustającego rozwoju wewnętrznego. Ten system umożliwia restrukturyzację wzorców w tkankach, które tworzą Twoje ciało fizyczne, równoważy i wzmacnia Twoją energię subtelną oraz łączy Cię na nowo z Twoją głęboką prawdą i pozwala odnaleźć kierunek Twojego życiowego potencjału. Rezultaty są trwałe i długofalowe.

PROGRAM 2018/2019

 • LFD Qi-gong 1 poziom „Podstawy – Jing” (teoria i trening) – 6 dni, 60 godzin – 26.11-2.12.2018 oraz 10.06. – 16.06.2019
 • LFD Qi-gong 2 poziom „5 żywiołów Qi-gong – Qi” (wzmacnianie siły życiowej) – 6 dni, 60 godzin 14.10-20.10.2019
 • LFD Qi-gong 3 poziom „Zaawansowany Qigong – Shen” (połączenie z duchem) – 6 dni, 60 godzin. – 5.04-11.04.2019 oraz 9.12-15.12.2019

LFD Qi-gong jest metodą akredytowaną przez The American Association of Drugless Practitioners (AADP, Amerykańskie Stowarzyszenie Praktyków Leczących bez Leków; aadp.com).
LFD Qi-gong składa się z 180 godzin praktyki, podzielonych na 3 moduły odpowiadające 3 poziomom, które są oferowane w formie 6-dniowych warsztatów.

Uczestnicy otrzymają podręczniki z pełną treścią szkolenia oraz możliwość wzięcia udziału w webinarach podsumowujących każdy poziom.

Dodatkowo będzie można zakupić: profesjonalne nagrania video wszystkich form Qi-gongu uczonych na kursie, sesje coachingowe oraz sesje indywidualne qi gong z Simonem

Jest zalecane, aby po każdym poziomie uczestnik szkolenia praktykował techniki Qi-Gongu, aby zostały dobrze przyswojone i zintegrowane przed przejściem na następny poziom.

SZKOLENIE

Tematy poruszane na 3 poziomach:

 • Podstawy Qi-gong od poziomu podstawowego do zaawansowanego
 • Fizyczne formy Qi-gong
 • Medytacje
 • 8 poziomów dbania o energię Qi
 • Nauki taoistyczne
 • Anatomia i fizjologia
 • Ciało subtelne
 • Uwalnianie emocjonalne
 • Uważność
 • „Trzymanie przestrzeni” dla pracy z energią
 • Teoria Pięciu Żywiołów
 • Integracja w życiu
 • System meridianów i punktów akupunkturowych
 • Podstawy wiedzy na temat powięzi
 • Qi i bioenergia
 • Uwalnianie traumy
 • Anatomia oddechu
 • Ćwiczenia z ześrodkowania i uziemiania
 • Ochrona psychiczna
 • Empatyczne przywództwo
 • Dbanie o siebie i zarządzanie sobą
 • Jak nauczać i jak prowadzić szkołę
 • Układanie programu swojej własnej praktyki
 • Techniki terapeutyczne Qi-gong
 • Podstawy sztuki walk Qi-gong

TO SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE:

 • poszukują głębokiego, pragmatycznego zrozumienia i integracji Qi-gong i chcą je uzyskać w ramach profesjonalnego, certyfikowanego programu, służącemu osobistemu rozwojowi i transformacji.
 • doświadczają dolegliwości fizycznych lub energetycznych (np. zapalenia stawów, niewydolności kory nadnerczy) i chcą poprawić stan swojego zdrowia w zrównoważony, zintegrowany sposób.
 • pragną żyć wydajniej, ponieważ ich styl życia wymaga wysokiego poziomu energii (np. osoby pracujące w biznesie lub terapeuci)
 • mają swoją duchową praktykę i chciałby pogłębić swoją wiedzę i zrozumienie świata o Qi i Qi-gong.

Qi-gong daje nam proste i niezwykle skuteczne sposoby równoważenia energii i zrozumienia siebie w tym continuum, jakim jest życie od naszych narodzin aż do momentu śmierci. Reklamą Qi-gong jest „Sto lat w zdrowiu i dostatku”. A kto z nas sobie tego nie życzy?

Życie ciągle stawia przed nami wyzwania, każde z nich pochłania część naszej siły życiowej. Czy uzupełniasz siłę życiową, którą wydatkujesz?

Czy może wprowadzasz do swojego organizmu więcej energii, niż jej zużywasz? To jest jak odkładanie energii na starość, taki duchowy plan emerytalny.

Czy znasz kogoś, kto cierpi z powodu niskiego poziomu energii, przechodzi rekonwalescencję po wypadku lub traumie? A może to ty jesteś w takiej sytuacji? Czy chciałbyś zaproponować temu komuś lub sobie możliwość powrotu do zdrowia?

INSPIRUJE CIĘ TO?

 • Dołącz do nas i naucz się rozwijać i wzrastać na wszystkich poziomach LFD Qi-gong. Doświadcz transformacji swojego życia w bogatsze, pełniejsze, które da Ci możliwość poradzenia sobie z różnymi wyzwaniami życia.
 • Rozpuść „pozostałości napięć” w ciele. Dotyczy to dolegliwości i bólu, które Cię nękają, niezależnie od tego, co robisz.
 • Zbuduj siłę we wszystkich obszarach swojego życia.
 • Uwolnij się od głębokich traum i starych wzorców, które Cię ograniczają i spowalniają.
 • Zintegruj Ciało/Umysł/Qi/Emocje/Duch.
 • Wróć do swojego centrum i podążaj swoją ścieżką.
 • Uwolnij toksyczną energię zmagazynowaną w powięzi i narządach wewnętrznych, oczyść je, co uwolni zablokowaną energię twojego układu odpornościowego.
 • Nawiąż kontakt z naturą i czerp energię z otoczenia.

Simon Calder

Simon od wieku 5 lat bierze udział w praktykach wschodnich podejść. Zaczynał od praktyki judo i elementów uważności w powiązaniu ze świadomością ciała i współczującym szacunkiem wobec innych. W wieku 13 lat został przedstawiony mnichowi benedyktyńskiemu, który wprowadził go do zachodnich nauk duchowych Teilharda de Chardin i innych zachodnich ezoterycznych systemów oświecenia. W wieku 17 lat rozpoczął naukę u taoistycznego Mistrza z Chin, Choy, który nauczył go taoistycznej perspektywy pojmowania życia oraz uważności (mindfulness), Qi Gongu i dbania o wewnętrzną energię. Następnie Simon rozpoczął naukę w Art College, gdzie studiował malarstwo i projektowanie graficzne oraz prowadził studio artystyczne. Wyjechał z Wielkiej Brytanii, aby na stałe zamieszkać w Azji. Tam podróżował i studiował w Indiach, Tajlandii, Nepalu, Malezji i na Bali. Przez ostatnie 13 lat praktykował z szamanami i joginami w Nepalu, u chińskich mistrzów w Malezji i na Bali oraz z joginami i nauczycielami tantrycznymi w Indiach i na Bali. W wyniku tych podróży i praktyk Simon uzyskał głębsze zrozumienie własności i powiązań pomiędzy Uważnością a matrycą powięziowo-mięśniową. Dzielenie się tym zrozumieniem, kultywowanie go poprzez Jogę Jin, Chi-Kung i Uważność stało się jego pasją na drodze do wolności poprzez współczucie i zrozumienie z poziomu umysłu i ciała.

PLAN DNIA:

 • 7.30-9.30 wspólna praktyka
 • 10.30-13.00 wykład
 • 15:-18:00 praktyka i wykład
 • 19.30-20.30 – praktyka własna

DODATKOWE INFORMACJE

 • Rozpoczęcie: 14 października 2019, kolacja i ceremonia otwarcia o godz 19.00
 • Zakończenie: 20 października 2019, obiad o godz. 14.00
 • Cena kursu: 2.450 pln
 • Kontakt i zgłoszenia: info@healing-institute.com, Tel: +48  662 382 453
 • Warunkiem uczestnictwa jest wpłata BEZZWROTNEJ zaliczki 500 PLN na konto bankowe Citibank Handlowy:  78103000190109850300149801
 • Miejsce warsztatu: Kików 91a, 28-131 Solec Zdrój, www.kikow.pl

Koszt zakwaterowania i wyżywienia (3 posiłki wegetariańskie) za 6 dni od osoby:

 •  840 PLN (pokój 2-osobowy z łazienką)
 •  780 PLN (pokój 3-5 osobowy z łazienką)
 •  720 PLN (nocleg na materacu z własnym śpiworem w sali wieloosobowej, z łazienką na korytarzu, pościel +20zł)

* Szkolenie można rozpocząć poziomem 1 lub 2, przed przystąpieniem do poziomu 3 należy ukończyć poziom 1 i 2.
* Po każdym module uczestnicy otrzymają certyfikat od Integral Body InstitutePowrót do terminów warsztatów ->

Możliwość komentowania jest wyłączona.