2 - 11 września

Maciej Żbik

„Życie jest kompensacją traumy inicjalnej”

Dekodowanie traumy inicjalnej / IT Decoding to intensywny warsztat terapeutyczny dla tych, którzy chcą dotrzeć do nieświadomych, pierwotnych źródeł problemów życiowych. Podczas warsztatu Maciej Żbik pomaga sięgać do najwcześniejszych doświadczeń człowieka towarzyszących takim zdarzeniom jak spotkanie plemnika i komórki jajowej, ruch zarodka w jajowodzie, zagnieżdżenie w ściance macicy, czy przemieszczanie płodu w drogach rodnych. Te doświadczenia determinują sposób reagowania w całym późniejszym życiu. Wszystko czego doświadczamy w prenatalnym okresie ma wpływ na nasze wyobrażenie o samym sobie, o świecie, o życiu. Obraz który dane jest nam ujrzeć po raz pierwszy, staje się wzorcem, czy też matrycą dla naszego postrzegania świata i niejednokrotnie determinuje sposób kształtowania przez nas relacji, nasze zdrowie, czy rozwój psychiczny.

Niezwykła podróż w głąb siebie. Każdy pragnie rozwijać się i wzrastać, doświadczać pełni życia w poczuciu szczęścia i harmonii, spełniony, bezpieczny, otoczony miłością.

Co dobrze wiedzieć o warsztacie „Dekodowanie traumy inicjalnej”?
•  Warsztat opiera się o autorskie technologie terapeutyczne Macieja Żbika w paradygmacie psychologii głębi Carla Gustava Junga i własne doświadczenia medytacyjne.
• Wykorzystany jest system technik (analiza snów i wizji, drama, medytacja), które prowadzą do niwelowania wewnętrznych konfliktów i napięć.
• To warsztat terapeutyczny, a jednocześnie rozwojowy. Także sposób na rozwiązanie zwykłych, codziennych problemów.

W toku procesu terapeutycznego zmierzamy do :
‣ uzdrowienia głębokich traum, w tym z okresu prenatalnego i dziedziczonych po przodkach,
‣ odzyskania zdolności do miłości,
‣ otwarcia na doświadczenie pełni życia,
‣ integracji odrzuconych części siebie,
‣ stania się tymi, kim naprawdę jesteśmy,
‣ rozwiązania nieświadomych konfliktów i napięć, które blokują naturalny przepływ życia,
‣ uwolnienia energii życiowej i odzyskania napędu do życia,
‣ rozwiązania życiowych problemów.

„Zanim coś postrzeżemy, obojętnie jakie to jest, dokładnie wiemy czego tam szukać, gdyż jesteśmy prekodowani. Więc gdy pracujemy na warsztacie, to przede wszystkim uczymy się rozpoznać te filtry, de facto kompleksy – posługując się terminologią Carla Gustava Junga. Docieramy do strasznego wydarzenia, które budzi lęk, złość, gniew, przeżywamy je po raz kolejny, czasami wielokrotnie, aż do momentu w którym rozładujemy cały negatywny ładunek emocjonalny.

Jeżeli tak się posuwamy uporczywie w dół łańcuszka traumatyzacyjnego, czyli poddajemy się regresji do coraz wcześniejszego okresu życia, docieramy do tego jednego zdarzenia, które nas prekodowało, ukształtowało na resztę życia. Oczywiście jest to uproszczenie. Trauma inicjalna, czyli np. skok z jajowodu w „wielki kosmos maciczny” dla jednego to będzie wielkim kosmosem, obrazem nieba w nocy albo bezmiarem oceanu. To jest doświadczenie prawidłowe, niczym nie zdeformowane. Ale jeżeli ktoś pamięta to doświadczenie jako coś strasznego, parzącego i jest to pierwsze trudne doświadczenie, to od tego momentu, z kolejnych doświadczeń będzie wybierał to, o czym już wie że jest. Nawet jeżeli, jak w przypadku naszych bliźniaków, pojawia się mleko i możliwość zaspokojenia najbardziej pierwotnej potrzeby – nieumierania: mogę jeść, więc żyję. Nawet to może być nie aż tak istotne, jak to, że wiem że jest zagrożenie.”

Fragment sesji pytań do Macieja poświęconej traumie inicjalnej, prekodowaniu i psychice (całość dostępna pod linkiem)

Prowadzący

Maciej Żbik – doświadczony terapeuta i nauczyciel medytacji. W paradygmacie psychologii głębi Carla Gustava Junga opracował autorskie metody terapeutyczne „Terapia wglądu” i „Wymiary posiadania”, korzysta z bogatych tradycji buddyzmu, taoizmu, dzogczen. Maciej podchodzi indywidualnie do procesu każdego z uczestników. Klienci szczególnie cenią jego zdolność docierania do głębokiej przyczyny problemów, przenikliwą intuicję i umiejętność domykania otwartych procesów. Dużą wagę przywiązuje do uzdrawiania traum prenatalnych.

Udział w wydarzeniu obejmuje:
☐ 10-dniowy program warsztatowy prowadzony przez Macieja Żbika
☐ Plan pracy indywidualnie dostosowany do potrzeb każdego uczestnika
☐ Wykorzystanie zróźnicowanych narzędzi terapeutycznych – psychodrama, metoda rysunkowa i in.
☐ Medytacje
☐ Sesje pytań i odpowiedzi

Cena warsztatu:
☐ Cena uczestnictwa w całym warsztacie: 2240,00 zł plus koszty zakwaterowania i wyżywienia.
W przypadku dostępności miejsc, możliwe jest uczestnictwo w części warsztatu w cenie 310 zł za dzień plus koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Kontakt:

W celu dokonania rezerwacji udziału w warsztatach oraz zakwaterowania prosimy o kontakt pod adresem fundacjadlaludzi@gmail.com lub telefoniczny Magdalena Mioduszewska 889 260 803.

Informacje dla uczestników:

☐ Warsztat rozpocznie się w piątek 02.09.2022 – zakwaterowanie od godz. 16.00, kolacja o godz. 18.00, zajęcia wieczorne o godz. 19.00
☐ Warsztat zakończy się w niedzielę 11.09.2022 o godz. 13.00
☐ Nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa dla osób będących w trakcie lub po terapii, ani stosujących inne metody rozwojowe
☐ Rekomendujemy wygodny strój sportowy
☐ Dla komfortu podczas siedzenia/medytacji proszę zabrać własną poduszkę, kostkę lub można skorzystać z krzeseł dostępnych w miejscu wydarzenia (brak poduszek na wyposażeniu),
☐ Prosimy o punktualne przybycie do ośrodka

 Powrót do terminów warsztatów ->

Możliwość komentowania jest wyłączona.